ویژگی های اقتصادی ویژگی های اقتصادی

 

 


ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی

 

 

طرح پایه آمایش استان اصفهان طرح پایه آمایش استان اصفهان

استان اصفهان با برخورداري از نيروي انساني كارآمد و منابع طبيعي سرشار و موقعيت خاص اقليمي آن يكي از مناطق مهم زيست و فعاليت دركشور به شمار مي‌رود. لیکن عدم توجه به ناهمگوني ساختارهای اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مناطق مختلف استان طي سال‌هاي گذشته، رشد نامتوازن اين مناطق را در پی داشته است. بی‌توجهی به اين عدم تعادل‌ها، دسترسي به اهدافي چون استفاده بهينه از ظرفيت‌ها، توزيع عادلانه درآمد، توزيع متناسب جغرافيايي جمعيت و در نهايت توسعه اقتصادي استان را دشوارتر كرده است. از این‌رو شناخت تفاوت‌هاي منطقه‌اي و مطالعه ساختارها و عوامل موثر بر آن، به منظور رسيدن به توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است و حرکت در این مسیر با تدوين برنامه آمايش سرزمين قابل تحقق خواهد بود.

آمایش سرزمین ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگي و ...   به منظوریافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه کاربران، بهره‌برداران و مالکان  در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است.

در سال‌هاي اخير هم‌زمان با تكاليف برنامه‌هاي پنج ساله توسعه كشور، بر انجام برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمايش سرزمين نیز تاکید شده است. بدين لحاظ در راستای تهیه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان، انجام مطالعات آمایش در دستور کار قرارگرفت.

در اين راستا  اولین گام، تلاش‌  براي انجام مطالعات راهبردی آمایش در قالب تهیه طرح  پايه آمايش استان بوده است.

تهیه يك برنامه آمايش كارآ و اثر‌بخش برای استان مستلزم استفاده از تمامی پتانسیل‌های استان و کشور و بهره‌گیری از تمامی توان جامعه فعال در آمایش شامل: تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان وکاربران است.

 بدین منظور در ابتدا تشکیلات سازمانی برای این مطالعات تعریف و بر اساس تمهيدات انجام شده تشكيلات مطالعات آمایش استان با توجه به نوع و ماهيت تحقيق در سه رده مديريتي و تصميم‌گيري، هماهنگي و تلفیق، مطالعاتي و كارشناسي سازماندهي شد. رده مديريتي و تصميم‌گيري (شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان) نقش برنامه‌ريزي کلان تحقيق را عهده‌دار بود. رده‌ هماهنگي و تلفیق (معاونت برنامه‌ریزی استانداری) وظیفه چارچوب‌دهی و هدایت کارشناسی، نظارت و هماهنگي را بر عهده داشت و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان مشاور طرح با همکاری تیم کارشناسی استانی وظیفه انجام مطالعات کارشناسی در فازهاي مختلف تحقيق را عهده‌دار بوده‌اند.

بر اساس سازماندهي انجام شده گروه‌های مطالعاتی با همکاری کارشناسان استان تشکیل شد. این گروه‌ها در نخستین مرحله برای ترسیم توزیع فضایی و شناخت وضع موجود در بخش‌های مختلف در استان اقدام نموده که حاصل این تلاش‌ها تهیه گزارش‌ها در پنج بخش شامل : شناخت وضع موجود وروند گذشته منابع طبیعی و محیط زیست، شناخت وضع موجود وروند گذشته نظام سکونتگاهی وجمعیت، شناخت وضع موجود وروند گذشته ویژگی‌های اقتصادی، شناخت وضع موجود وروند گذشته ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی به همراه آلبوم نقشه‌ها بوده است.مرحله دوم این طرح مشتمل برتدوین تحلیل ساختار فضایی توسعه استان و تهیه طرح پایه آمایش استان بوده که در دست تهیه است.

در انجام مطالعات آمایش، وجود نقشه‌های توزیع فضایی یکی از ارکان اصلی تحلیل فضایی استان به حساب می‌آید. بدین منظور سعی شد برای انجام مطالعات آمایش به شکل مطلوب، در مرحله اول سیستم اطلاعات جغرافیائی مورد نیاز استان تهیه شود تا نقشه‌های مورد نیاز هر بخش از طریق این سیستم استخراج و در اختیار بخش‌های مختلف مطالعاتی قرار گیرد. سال مبنا برای بررسی اطلاعات وضع موجود بخش‌ها سال 1385 تعیین شد که در آن مقطع زمانی استان شامل 21 شهرستان بوده است.

در جریان مطالعات ، تلاش شده است کلیه گزارش‌های آمایش استان که در گذشته تهیه شده به دقت بررسی شود. در فرآیند این تحقیق برای آماده‌سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی استان و نیز انجام مطالعات، ارتباط‌هاي مستمری با دستگاه‌های اجرایی استان برقرار شد و از اطلاعات و نظرات آنها در تهیه مطالب استفاده شده است.

نظام سکونتگاهی و جمعیت نظام سکونتگاهی و جمعیت

 

 


منابع طبیعی و محیط زیست منابع طبیعی و محیط زیست