پرش به محتوا

سامانه های تخصصی

سامانه تخصصی به سامانه ای اطلاق می‌شود که در راستای کمک به مدیران، کاردانان و متخصّصان تلاش می کند و با گردآوری، پردازش داده‌ها در یک زمینه خاص قادر به نتیجه‌گیری و حل مسئله هستند. این سامانه‌ها معمولاً اطلاعات را به شکل واقعیت ها و قواعد در پایگاه داده به شکل ساختارمند ذخیره نموده، و سپس با بهره‌گیری از روشهایی خاص استنتاج، نتایج و گزارشات مورد نیاز حاصل می‌شود.

─── سامانه های تخصصی پیاده سازی شده در ساترا ───

سامانه

طرح های عمرانی

طرح های عمرانی

از اهداف این سامانه می توان ايجاد داشبورد مديريتي برخط، ارزيابي و نظارت برخط پروژه هاي عمراني كشور، ايجاد بستر مكاني ارزيابي اثرات توسعه منطقه محور(ماده 215) و ايجاد بانك اولويت هاي سرمايه گذاري براساس ظرفيت و پتانسيل سرزمين را نام برد..

سترگ

سترگ بستری مناسب برای تصمیم گیری موثر در جهت افزایش کیفیت طرح های توسعه آتی و تسریع در اجرای آنها از طریق پایش و جمع‌آوري سريع اطلاعات از سراسر استان و تهيه گزارشهاي متنوع نظارتي و تحليلي در قالب نمودار و شاخص‌هاي اطلاعاتي

 

سامانه

توسعه روستایی

سامانه

ارزیابی و پایش تولیدی

ساپتای

بخشی از اهداف این سامانه:

  • ارائه شاخص های کلیدی معرف توسعه منطقه ای در حوزه صنعت
  • ایجاد داشبوردهای مدیریتی تصمیم یار
  • رصد برخط استقرار و فعاليت واحدهاي توليدي

زیست پایش

تمرکز اصلی طرح بر اساس جمع‌آوری داده آلاینده ها از طریق ایجاد شبکه سنسورهای کم هزینه، سنجش آلاینده ها در بستر سامانه ای برای پایش مداوم تغییرات و داده کاوی برای یافتن الگوهای تغییرات می باشد.

سامانه

پایش آلودگی

محیط زیست